Miljøvenlighed:

  • Opvarmning med lageret energi fra solen sker hele døgnet uafhægigt af årstiderne, hvilket ingen anden varmekilde kan
  • Varmepumpen opvarmer uden forbrænding, hvilket betyder, at ingen skadestoffer bliver udledt til omgivelserne
  • Miljøvenlig opvarmning: varmepumpen har vel nok det største CO2 sparepotential set i forhold til andre varmekilder og samtidig er den også den billigste
  • En varmepumpe drevet af el der er produceret af vindmøller er en af de få nul emission løsninger der forefindes på markedet
  • Meget effektiv tiltag mod drivhuseffekten
  • Renere opvarmning 
  • Inge eksplotionsfare
  • En varmesystem der har mulighed for varmegenvinding
  • Energien kommer fra solen og er ubegrænset samt belaster ikke miljøet
[Luk vindue]