2. Udregning af effektbehov

Tommelfingerregel siger, at overordnet gælder der, at: 50W/m² opvarmet beboelse.
Til en mere præcis planlægning skal varmebehovet dog beregnes ud fra normen EH 12831
Varmvandsbehovet kan fastlægges til 0,25 pr. person.