3. Udvalget af varmepumper

Hovedkriterier i forbindelse med udvælgelse af varmekilden er de geografiske karakteristika og en sondring mellem invsterings-og driftsomkostninger.