4. Udvælgelse af varmepumpetype og indhentning af tilbud


Selve udvælgelse af varmepumpen kan de gøre ved, at benytte vores Alpha-Plan (på Cd-rom). ved angivelse af olie- ,gas- , og strømpriser beregnes det samlet forbrug der kan sammenlignes med andre energiformer.
 

Efter udvælgelsen af varmepumpetypen kan der ved hjælp af tilbudsprogrammet (på CD-Rom), kan de forkellige komponenter findes, hvorved der kan gives et samlet tilbud. 
 
 

På grundlag af tilbuddet kan de nu finde ud af om der evt. ydes tilskud i den region de bor, og hvor meget der gives.