6. Ibrugtagelse


Ud fra tilsendelse af Færdigbehandlingsdokument bliver en af vores autoriserede partnere anvist for, at starte anlægget op således det kan tages i brug. Ved brugen af en autoriserede partnere til opstart af anlægget forlænges garantien på anlægget