a) Wärmequelle Luft


Udendørsopstilling


Vælg et "fornuftigt" opstillingssted
 

De angivende afstand og retningen for udblæsningen skal overholdes.

Planlægning af selve fundamentet
Nødvendige ydelse

Føler, styre-og forsyningsledninger
 
 

Varme, Frem-og returløb samt kondensafløb 
 

Indendørsopstilling


Opstillings- og kanalplaner

Planlægning af hul til luftkanaler,igennem murværket.
 

Vælg et frostfrit område til opstilling
 

Planlæg kondensafløb