Undgå Brugsvands Cirkulation!

Brugsvandscirkulation, eller rør med mere end 3 Liter indhold er rene energislugere. I værste fald kan dette forhøje omkostningerne til brugsvandsproduktion med 50 % og derved bidrage til et betydeligt dårligere varmeregnskab.
Hvis brugsvandscirkulation ikke kan undgås, anbefales det, at bruge en tidsstyret cirkulationspumpe.

alpha-innoTec´s LUX2 styring har selvfølgelig indbygget en tidstabel til dette formål. Cirkulationpumpen tilsluttes direk til styringen og tidstabellen udfyldes med de driftstider man ønsker.
[Luk vindue]